Što je IML?

IML Walking Association

IML Walking Association (Udruga hodača IML), do 2006. International Marching League (IML) ili Međunarodna liga marševa, neprofitna je organizacija koja promiče rekreativno hodanje u obliku međunarodnih višednevnih hodačkih događaja („marševa“) koji nemaju natjecateljski karakter u svojim zemljama članicama. Moto organizacije je Nos iungat ambulare („Neka nas hodanje zbliži“).

Korijeni IML-a sežu do godišnjih međunarodnih četverodnevnih marševa u Nijmegenu, u Nizozemskoj, koje organizira nizozemski KNBLO (sada KWBN). Uspjeh ovog događanja i sve veći broj stranih šetača doveli su, od kasnih 1960-ih, do toga da KNBLO pomaže u uspostavljanju sličnih godišnjih događaja u drugim državama. To uključuje Hærvejsmarchen u Viborgu, u Danskoj; Marche international de Diekirch u Diekirchu, u Luksemburgu; Međunarodnu četverodnevnu šetnju u Castlebaru, u Irskoj i Dvodnevni marš u Bernu, u Švicarskoj. Godine 1977. Japanska udruga hodača pokrenula je Japanski trodnevni marš, prvi godišnji hodački događaj koji nije bio natjecateljskog tipa izvan Europe. Godine 1986. organizacije višednevnih hodačkih događaja iz Austrije, Belgije, Danske, Irske, Japana, Luksemburga, Nizozemske i Švicarske složile su se oko osnivanja Međunarodne lige marševa, koja je službeno osnovana 1987. Od tada se članstvo stalno povećavalo, počevši od Ujedinjenog Kraljevstva s hodačkim događajem International Waendel Walk u Wellingboroughu 1990. godine, te novih događanja organiziranih na Dalekom istoku, u Australiji i Novom Zelandu.

Godine 2006., na sastanku članskih organizacija, iste su odlučile preuzeti trenutni naziv IML Walking Association. (Wikipedia)

 

Aktivnosti IML Walking Association

IML Walking Association promovira niz hodačkih događanja u 29 zemalja, podijeljenih na europsku regiju (uključujući Izrael) i panpacifičku regiju (uključujući Kanadu i SAD). Obično postoji samo jedan ovlašteni događaj IML-a po zemlji članici, ali drugi može biti prihvaćen pod određenim uvjetima, posebice ako se održava na dovoljnoj udaljenosti od prvog i na različitoj topografiji. Novi događaji mogu biti primljeni kao novi članovi ako se održavaju tri godine i nude rute od minimalno 20 km dnevno. Generalna skupština IML-a ih prvo prihvaća kao kandidata, a zatim kao člana. Neki događaji su u međuvremenu prekinuti.

Hodači koji sudjeluju u događajima koji su članovi IML-a mogu kupiti „putovnicu“ u kojoj se bilježi uspješno sudjelovanje, a također ostvaruju pravo na medalje i certifikate na temelju broja odrađenih hodanja. Svaki hodački događaj traje najmanje dva dana, s minimalnom dnevnom udaljenosti od 20 km koja se ubraja u IML nagrade. Hodači s invaliditetom i njihovi pratitelji imaju pravo na IML nagrade. Hodači stariji od 70 godina, djeca do 10 godina + pratnja (odrasla osoba) ili hodači s invaliditetom, kao i njihovi pratitelji, moraju svaki dan natjecanja prijeći najmanje 10 km. Većina događanja nudi rute kraće i duže udaljenosti.

Prateći tradiciju Četverodnevnih marševa u Nijmegenu, koji su započeli kao obuka za nizozemsku vojsku, događajima IML-a prisustvuju i vojne jedinice.

 

Više na: https://imlwalking.org/